Spitsmuis

Uiterlijk:
Spitsmuis •    rug bruin of grijsbruin; buik lichter; schedel smal, spits toelopend; behaarde staart, de helft tot 2/3 van de lichaamslengte
•    volwassen: afhankelijk van de soort 5 tot 9 cm lichaamslengte
•    vacht sterk glanzend; bij mannetjes muskusklier aan zijkant zichtbaar

Ontwikkeling:
•    gemiddeld 2 4 worpen per jaar; nestgrootte 4 6 jongen; levensduur 1 à 1,5 jaar

Leefwijze:
•    vlugge, beweeglijke diertjes; zwemmen goed; nachtdieren; brengen een zacht piepend,
fluitend of tjilpend geluid voort
•    eten insecten en hun larven, wormen, kleine gewervelde dieren; de bos en huis-
spitsmuis eten ook wel zaadkorrels
•    graven onderaardse holen onder boomwortels; ook muizenholen of mollengangen;
voorkeur voor ruig gedekt terrein: kreupelhout, struikgewas, bosranden, tuinen
•    uitwerpselen 0,4 1 cm lang, 0,3 – 0,4 cm dik, vaak in klonten aaneengekit; kenmerkend is dat de keutels altijd enigszins zitten vastgeplakt; meestal onregelmatig van vorm, donkerbruin tot zwart van kleur en bevatten vaak veel zand; meestal zijn de glinsterende insectenresten goed herkenbaar, onaangename geur

Schade:
•    hinder door stank; vervuiling door urine en uitwerpselen; lawaai boven plafonds

Nut:
•    Vervullen als insecteneters een nuttige functie.
•    Dienen als voedsel voor met name uilen (ransuil, kerkuil)

Wering:
•    Alle openingen in buitenmuren muisdicht maken, dus smaller dan 0,5 cm

Bestrijding:
•    De specialisten van Exodus Services stellen u graag op de hoogte van alle mogelijkheden.