(Lepisma saccharina L.) Zilvervisje

Uiterlijk:Zilvervisje
•    vleugelloos, lengte 0,7-1,2 cm, bedekt met fijne schubben
•    kleur zilverachtig, grijs

Ontwikkeling: (onvolledige gedaanteverwisseling)
•    vervellen als larve 8 à 9 keer, volwassen dier vervelt ook nog
•    levensduur ± 2-3 jaar

Leefwijze:
•    lichtschuw, verborgen leefwijze:
•    eten meestal koolhydraten, voeden zich met granen, meel, stijfsel, lijm en papier
•    optimale temperatuur zilvervisje: ± 25 °C
•    vooral onder vochtige omstandigheden

Schade:
•    nauwelijks

Wering:
•    overleeft geen relatieve luchtvochtigheid van 50 % of minder
•    dichten van naden en kieren bemoeilijkt verspreiding
•    ventileren om de luchtvochtigheid te verlagen.

Bestrijding:
•    De specialisten van Exodus Services stellen u graag op de hoogte van alle mogelijkheden.