Plaagdier Risico Inventarisatie

De medewerkers van Exodus Services kunnen voor u een onafhankelijke diepte inspectie uitvoeren in uw bedrijf en de omgeving daarvan, een zogenaamde Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI). Vooral voor bedrijven die een kwaliteitscertificaat hebben, zoals BRC, IFS of AIB, vormt dit document een belangrijk onderdeel van het plaagdier beheersplan.
Bij het maken van een Plaagdier Risico Inventarisatie beschrijven wij alle risico’s die mogelijkerwijs tot de ontwikkeling van plaagdieren kunnen leiden. We geven adviezen m.b.t. de bouwkundige staat van het pand, de hygiëne, opslag van producten en bedrijfsvoering. Alle adviezen zijn er op gericht om overlast door plaagdieren te voorkomen. Ook kijken we of het huidige plaagdier beheersplan nog aansluit bij de actuele situatie en welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

 

Een PRI bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

  1. omschrijving van bedrijfsactiviteiten
  2. analyse van de omgeving
  3. relevante historie m.b.t. plaagdieren op de locatie
  4. bevindingen van de diepte inspectie, inclusief foto’s en actieplan
  5. toetsing huidige plaagdier beheersplan met eventuele verbeterpunten
  6. risico analyse

Na onze inspectie krijg u van ons een uitgebreide rapportage. In het rapport staat welke preventieve maatregelen u kunt nemen om bepaalde risico’s uit te sluiten. Veelal kunnen wij u ook helpen met het uitvoeren van de maatregelen.

Wanneer u de inspectie jaarlijks laat uitvoeren, heeft u steeds een actuele risico inventarisatie, die de basis vormt van het plaagdier beheersplan.