(Pollenia rudis F.) Clustervlieg

Uiterlijk:Clustervlieg
•    lijkt op de kamervlieg, ± 0,8 cm lang

Ontwikkeling (volledige gedaanteverwisseling) en leefwijze:
•    de ontwikkeling van ei tot volwassen dier vindt buiten gebouwen plaats
•    komen in het najaar in grote aantallen in groepen gebouwen binnen om te zoeken naar goede overwinteringplaatsen, vaak spouwmuren

Schade:
•    door grote aantallen in gebouwen hinderlijk

Wering:
•    horren plaatsen in open ramen en deuren, andere openingen in buitenmuren dichten of voorzien van vliegengaas

Bestrijding:
•    De specialisten van Exodus Services stellen u graag op de hoogte van alle mogelijkheden.

De clustervlieg dankt zijn naam aan het feit dat hij samen met een groot aantal soortgenoten in het najaar een gebouw of woning opzoekt. Zijn deze vliegen in hun eentje relatief onschadelijk, wanneer het om honderden exemplaren tegelijkertijd gaat, is wel degelijk sprake van overlast. En dan wordt het tijd om professionele hulp in te schakelen.