(Drosiphila spp.) Fruitvlieg

Uiterlijk:Fruitvlieg
•    volwassen dier ± 0,3 cm lang, geelbruin

Ontwikkeling (volledige gedaanteverwisseling) en leefwijze:
•    wijfje legt 400-900 eitjes in gistend of rottend materiaal
•    ei tot volwassen dier: 8-11 dagen
•    komen onder andere voor in de levensmiddelenindustrie
•    vers gaaf fruit wordt door deze vliegjes niet aangetast

Bestrijding:
•    fruit en groente niet te lang en niet onafgedekt bewaren; goede hygiëne betrachten
•    bestrijding met bestrijdingsmiddelen is niet noodzakelijk

Fruitvliegjes leggen hun eitjes op (over)rijp fruit, opdat larven genoeg te eten hebben. De vliegjes komen van buiten op het rijpe fruit af, maar zijn daarna moeilijk weer kwijt te raken.