(Musca domestica L.) Kamervlieg

Uiterlijk:Kamervlieg
•    volwassen dier: lang 0,7-0,8 cm
•    larve (made): pootloos, ± 1 cm lang; geen duidelijke kop
•    pop: “tonnetje” dat bruin van kleur is

Ontwikkeling: (volledige gedaanteverwisseling)
•    wijfje legt 600-2000 eitjes ± 100-150 per keer
•    eistadium: 1-3 dagen, larvale stadium: ± 1 week, popstadium: 3-8 dagen
•    van ei tot volwassen dier: ± 1-3 weken

Leefwijze:
•    larven ontwikkelen zich in rottend organisch materiaal, zoals mest in stallen
•    vliegen komen af op allerlei voedsel, wat ze alleen in vloeibare vorm kunnen opnemen

Schade:
•    bevuilen oppervlakken, brengen bacteriën over, grote aantallen hinderlijk

Wering:
•    afval afgedekt houden en snel afvoeren, afvalbakken steeds reinigen
•    waar nodig vliegengaas, horren, lintgordijnen
•    ontwikkelingsbronnen zoals mestopslag opsporen en saneren

Bestrijding:
•    De specialisten van Exodus Services stellen u graag op de hoogte van alle mogelijkheden.