(Calliphora vicina Robineau-Desvoidy) Vleesvlieg

Uiterlijk:Vleesvlieg
•    iets forser dan de kamervlieg
•    heldere metaalachtig glanzende kleuren

Ontwikkeling (volledige gedaanteverwisseling) en leefwijze:
•    wijfjes leggen honderden eieren op allerlei rottende dierlijke producten
•    ei tot volwassen dier: ± 3 weken
•    wijfjes kunnen rottend vlees op grote afstand ontdekken

Bestrijding:
•    vlees en vleeswaren goed afgedekt bewaren, afval verwijderen
•    goede hygiëne is in de meeste gevallen voldoende

Deze insecten hebben een robuust, zilvergrijs of zwart lichaam met drie donkere strepen over het borststuk. Het achterlijf is gevlekt als een schaakbord. De lichaamslengte varieert van 2 tot 20 mm. De maden van deze vliegen leven hoofdzakelijk op afval en ook op vlees van open wonden of op aas en kadavers. Deze vliegen kunnen door hun leefwijze onder vee ziekten als myiasis overbrengen.