Veel mensen kennen de ‘vogelpennen’ wel. In grote steden, op plekken waar veel overlast is van duiven, zijn deze pennen veelvuldig te zien.

Op randen waar duiven en andere vogels op zitten, bevestigen we deze vogelpennen. Hierdoor kunnen vogels niet meer op de randen zitten. Zo kunnen zij de gevel niet meer vervuilen met hun uitwerpselen. Er zijn verschillende afmetingen vogelpennen toepasbaar. Welke soort vogelpennen wij gebruiken, is afhankelijk van de breedte van de randen en de mate van vervuiling. Dit systeem werkt voornamelijk goed tegen duiven.  Er zijn echter ook pennen verkrijgbaar die geschikt zijn, wanneer u overlast heeft van meeuwen.