Bruine rat

Algemeen:
De bruine rat is de meest voorkomende rattensoort en geeft er de voorkeur aan om zich in de directe nabijheid van de mens en zijn gebouwen, voorraden en afval op te houden. In waterrijke gebieden kunnen ze overbrenger zijn van o.a. de Ziekte van Weil. Ze vervuilen en beschadigen voorraden en kunnen door hun knaagdrift (o.m. aan kabels) kortsluiting veroorzaken. Bruine ratten in de directe omgeving van de mens zijn dan ook ongewenst.

Uiterlijk:

 • rug meestal grijsbruin, buik lichter, allerlei kleurvariaties mogelijk
 • stevige bouw, vrij stompe snuit, oren zichtbaar
 • staart iets korter dan het lichaam
 • volwassen: 22-30 cm lichaamslengte, ± 500 gram lichaamsgewicht

Ontwikkeling:

 • wijfjes maximaal 15 worpen bestaande uit 7-10 jongen
 • jongen na 3 maanden geslachtsrijp; draagtijd: 21-23 dagen
 • levensduur gemiddeld ± 1 jaar; maximaal 2-3 jaar

Leefwijze:

 • “cultuurvolger”, uitstekend graver en zwemmer, vooral ’s nachts actief, 
alleseter met een voorkeur voor het beste dat voor handen is
 • komen voor aan walkanten, in ruigten, in riolen en mestputten
 • op afvalstortplaatsen, onder en in gebouwen
 • uitwerpselen stomp; ± 2 cm lang en 0,5 cm dik

Schade:

 • bevuiling, knaagschade, overbrenger van ziekten (o.a. de ziekte van Weil)

Wering:

 • Voedselaanbod zo veel mogelijk beperken, zorgen voor goede hygiëne
 • Gaten en kieren groter dan 5 mm. dichtmaken met cement, staalwol, roosters of muisstop.
 • Begroeiing buiten kort houden, schuilgelegenheid voorkomen

Bestrijding:

 • De specialisten van Exodus Services stellen u graag op de hoogte van alle mogelijkheden.