Uiterlijk:Limonadewesp
•    De limonadewesp heeft een karakteristieke gele en zwarte dwarstekening op achterlijf
•    werksters ± 1-1,5 cm lang, koninginnen iets forser
•    stevige kaken, 2 paar doorzichtige vleugels
•    overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd (“wespentaille”)

Ontwikkeling: (volledige gedaanteverwisseling)
•    eind april zet een jonge koningin eitjes af
•    ei tot volwassen dier: 3-5 weken, eerste werksters eind mei
•    werksters verzorgen verder het broed in het nest en de nestbouw
•    levensduur werksters is 6-7 weken

Leefwijze:
•    wespen leven in groepen bij elkaar in een wespennest (statenvolken)
•    werksters zijn onvruchtbare vrouwtjes, alleen de koningin legt eitjes
•    mannetjes (darren) alleen in augustus/september, zij bevruchten de nieuwe jonge koninginnen
•    alleen de jonge koninginnen overwinteren
•    wespen voeden zich met eiwithoudend en suikerhoudend voedsel
•    om een nest te maken knagen ze aan hout, rietmatten enz.
•    een wespennest wordt slechts 1 seizoen bewoond

Wering:
•    horren in open ramen en deuren plaatsen
•    afvalbakken goed gesloten houden
•    open stootvoegen in buitenmuren voorzien van roosters om nestvorming te voorkomen

Bestrijding:
•    De specialisten van Exodus Services stellen u graag op de hoogte van alle mogelijkheden.
•    Nooit zelf de invliegopening dichtstoppen!